HOME全國法扶金門分會活動集錦於金門分會及金門大學舉辦二場志工招募說明會
金門分會活動集錦
  • 2016.04.19 金門分會 於金門分會及金門大學舉辦二場志工招募說明會
  • 105年4月19日及4月20日分別於金門分會及金門大學舉辦二場志工招募說明會,特別商請台北分會暨金門分會執行秘書謝采薇律師及羅光華專員為大家解說,現場參與民眾熱心發問,積極參與。

    第一場次志工說明會105年4月19日在金門分會

    第二場次志工說明會105年4月20日在金門大學